Friday, December 09, 2022

Home

Lingashtakam in Odia

ଲିଙ୍ଗାଷ୍ଟକଂ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ (ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ରେ) [Lingastakam Stotram (Lyrics in Odia script)]

ବ୍ରହ୍ମମୁରାରି ସୁରାର୍ଚିତ ଲିଙ୍ଗମ୍
ନିର୍ମଲଭାସିତ ଶୋଭିତ ଲିଙ୍ଗମ୍ |
ଜନ୍ମଜ ଦୁଃଖ ବିନାଶକ ଲିଙ୍ଗମ୍
ତତ-ପ୍ରଣମାମି ସଦାଶିବ ଲିଙ୍ଗମ୍ || ୧ ||

ଦେବ ମୁନି ପ୍ରବରାର୍ଚିତ ଲିଙ୍ଗମ୍
କାମଦହନ କରୁଣାକର ଲିଙ୍ଗମ୍ |
ରାବଣ ଦର୍ପ ବିନାଶକ ଲିଙ୍ଗମ୍
ତତ-ପ୍ରଣମାମି ସଦାଶିବ ଲିଙ୍ଗମ୍ || ୨ ||

 

ସର୍ବ ସୁଗନ୍ଧ ସୁଲେପିତ ଲିଙ୍ଗମ୍
ବୁଦ୍ଧି ବିବର୍ଧନ କାରଣ ଲିଙ୍ଗମ୍ |
ସିଦ୍ଧ ସୁରାସୁର ବନ୍ଦିତ ଲିଙ୍ଗମ୍
ତତ-ପ୍ରଣମାମି ସଦାଶିବ ଲିଙ୍ଗମ୍ || ୩ ||

କନକ ମହାମଣି ଭୂଷିତ ଲିଙ୍ଗମ୍
ଫଣିପତି ବେଷ୍ଟିତ ଶୋଭିତ ଲିଙ୍ଗମ୍ |
ଦକ୍ଷ ସୁୟଜ୍ଞ ବିନାଶନ ଲିଙ୍ଗମ୍
ତତ-ପ୍ରଣମାମି ସଦାଶିବ ଲିଙ୍ଗମ୍ || ୪ ||

କୁଙ୍କୁମ ଚନ୍ଦନ ଲେପିତ ଲିଙ୍ଗମ୍
ପଙ୍କଜ ହାର ସୁଶୋଭିତ ଲିଙ୍ଗମ୍ |
ସଞ୍ଚିତ ପାପ ବିନାଶନ ଲିଙ୍ଗମ୍
ତତ-ପ୍ରଣମାମି ସଦାଶିବ ଲିଙ୍ଗମ୍ || ୫ ||

ଦେବଗଣାର୍ଚିତ ସେବିତ ଲିଙ୍ଗମ୍
ଭାବୈର୍ଭକ୍ତିଭିରେବଚ ଲିଙ୍ଗମ୍ |
ଦିନକର କୋଟି ପ୍ରଭାକର ଲିଙ୍ଗମ୍
ତତ-ପ୍ରଣମାମି ସଦାଶିବ ଲିଙ୍ଗମ୍ || ୬ ||

ଅଷ୍ଟଦଳୋପରି ବେଷ୍ଟିତ ଲିଙ୍ଗମ୍
ସର୍ବ ସମୁଦ୍ଭବ କାରଣ ଲିଙ୍ଗମ୍ |
ଅଷ୍ଟଦରିଦ୍ର ବିନାଶନ ଲିଙ୍ଗମ୍
ତତ-ପ୍ରଣମାମି ସଦାଶିବ ଲିଙ୍ଗମ୍ || ୭ ||

ସୁରଗୁରୁ ସୁରବର ପୂଜିତ ଲିଙ୍ଗମ୍
ସୁରବନ ପୁଷ୍ପ ସଦାର୍ଚିତ ଲିଙ୍ଗମ୍ |
ପରମପଦମ୍ ପରମାତ୍ମକ ଲିଙ୍ଗମ୍
ତତ-ପ୍ରଣମାମି ସଦାଶିବ ଲିଙ୍ଗମ୍ || ୮ ||

ଲିଙ୍ଗାଷ୍ଟକମିଦଂ ପୁଣ୍ୟଂ ୟଃ ପଠେଶ୍ଶି ସନ୍ନିଧୌ |
ଶିବଲୋକମ ବାପ୍ନୋତି ଶିବେନ ସହ ମୋଦତେ ||

Site Search

Tech Archive

Powered by mod LCA